Handelsbetingelser

Indledning og tjenester

Følgende Forretningsbetingelser gælder for handel med Energi Kanalisering ved Chistina Behnkce.

§1: Indledning

Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

§2: Produkter og tjenester udbydes af

Energi Kanalisering Flow Christina
Grandlunden 223
2605 Brøndby
CVR: 40771727
E-mail: Energikanalisering@gmail.com

Alle priser er i danske kroner incl. moms medmindre andet er angivet.
Ophavsretten til alt materiale på www.Energikanalisering.dk tilhører Chistina Behnkce i henhold til gældende dansk lovgivning.
Ved køb af et online-produkt ved Energi kanalisering Chistina Behnkce, må materialet ikke distribueres på nogen måde. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende online-produkterne til undervisning.

Ring til mig

Skriv til mig

Personoplysninger og betaling

Personoplysninger og betaling skal håndteres korrekt.

§3: Personoplysninger

Der videregives ikke personoplysninger om mine kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale.

§4: Betaling

Betaling skal ske via bankoverførelse konto 5326 0255147 Arbejdernes Landsbank. Betaling Skal stå på kontoen 2 dage før session ellers betragtes det som en aflysning.
Køb af 1:1 session, Dyretelpati, Energi rens, Fjernhealing og Healing er bindene.
Ønsker du din tid ændret skal det ske hurtigst mulig senest 24 timer før session.
Ved aflysninger mindre end 24 timer før kræves fyld betaling. Ved udeblivelse kræves fuld betaling.
Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Internet og telefonforbindelse.
Ved tilmelding til uddannelse, forløb og seminar er tilmelding bindende ved betaling. Det vil sige pengene gives IKKE retur.
Ved afbestilling skal det ske min 8 dage før, har du disse valgmuligheder:
Du kan for dit kursusbeløb bytte til nogle af Chistina Behnkce´s andre ydelser, eller du kan sende en anden person end dig selv til kurset. Dette skal meldes senest dagen før kursus start.

Dyrets stemme til dig

Ansvarsbegrænsning og fortrydelsesret

§6: Ansvarsbegrænsning

Al henvendelse omkring Chistina Behnkce
Energi Kanalisering flow Chistina
Grandlunden 223
2605 Brøndby
Energikanalisering@gmail.com

Moms udgør 25% og pålægges købssummen ved køb via shoppen eller via faktura, hvis ikke andet er anført ved købssiden.

§7: Fortrydelsesret

Bemærk I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb sessioner og forløb; audio, videoer ikke omfattet fortrydelsesretten.

Aftaleændringer, lovvalg & værneting

§8: Aftaleændringer

Chistina Behnkce har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretnings- & handelsbetingelser med 30 dages varsel.

§9: Lovvalg & Værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.
Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.