Handelsbetingelser

Indledning og tjenester

Følgende Forretningsbetingelser gælder for handel med Energi Kanalisering ved Chistina Behnkce.

§1: Indledning

Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne.

§2: Produkter og tjenester udbydes af

Energi Kanalisering Flow Christina
Pilemosevej 48
Kaldred

4593 Eskebjerg

CVR: 40771727
E-mail: Energikanalisering@gmail.com

Alle priser er i danske kroner incl. moms medmindre andet er angivet.
Ophavsretten til alt materiale på www.Energikanalisering.dk tilhører Chistina Behnkce i henhold til gældende dansk lovgivning.
Ved køb af et online-produkt ved Energi kanalisering Chistina Behnkce, må materialet ikke distribueres på nogen måde. Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. Det er under ingen omstændigheder tilladt at anvende online-produkterne til undervisning.

  Ring til mig

  Skriv til mig

  Personoplysninger og betaling

  Personoplysninger og betaling skal håndteres korrekt.

  §3: Personoplysninger
  Der videregives ikke personoplysninger om mine kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på denne aftale.
  §4: Betaling
  Betaling skal ske via bankoverførelse konto 7780 0006357719 Skjern Bank. Betalingen skal stå på kontoen senest 24 timer før sessionen ellers betragtes det som en aflysning. Køb af 1:1 session, Dyretelepati, Energirens, Fjernhealing og Healing er bindene.Ønsker du din tid ændret skal det ske hurtigst mulig senest 24 timer før session.Ved aflysninger mindre end 24 timer før, refunderes pengene desværre ikke men det er muligt at få et gavekort til senere brug i stedet for. Ved udeblivelse kræves fuld betaling og der er IKKE mulighed for at få et gavekort til senere brug.Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende Internet og telefonforbindelse.Ved tilmelding til uddannelse, forløb og seminar er tilmelding bindende ved betaling. Det vil sige pengene gives IKKE retur.Ved afbestilling min. 8 dage før, har du disse valgmuligheder:Du kan for dit kursusbeløb byttet til nogle af Chistina Behnkce´s andre ydelser, eller du kan sende en anden person end dig selv til kurset. Dette skal meldes senest dagen før kursus start.

  Ansvarsbegrænsning og fortrydelsesret

  §6: Ansvarsbegrænsning

  Al henvendelse omkring Chistina Behnkce
  Energi Kanalisering flow Chistina
  Pilemosevej 48
  4593 Eskebjerg
  Energikanalisering@gmail.com

  Moms udgør 25% og pålægges købssummen ved køb via shoppen eller via faktura, hvis ikke andet er anført ved købssiden.

  §7: Fortrydelsesret

  Bemærk I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb sessioner og forløb; audio, videoer ikke omfattet fortrydelsesretten.

  Aftaleændringer, lovvalg & værneting

  §8: Aftaleændringer
  Chistina Behnkce har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretnings- & handelsbetingelser med 30 dages varsel.
  §9: Lovvalg & Værneting
  Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i København.Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.